SALON SKUTERÓW PIAGGIO-VESPA-GILERA-KYMCO-ZIPP-TGB--SALON MOTOCYKLI i QUADÓW KYMCO

25-551 Kielce, ul. Warszawska 347, tel. 041 362-73-79
wtorek-piątek czynne w godz. 10-18.30, w soboty w godz.10-16 (poniedziałek nieczynne)
Piaggio Gilera Vespa Kymco Zipp Generic Okazje Części Akcesoria

- AUTORYZOWANY SALON SKUTERÓW i QUADÓW - SERWIS - CZĘŚCI - AKCESORIA - TUNING - POJAZDY UŻYWANE - KOMIS -NRG POWER 50

FLY 50

TYPHOON 50

ZIP 4T 50

LIBERTY 50

BEVERLY 250

X8 250

FLY 150

MP3 250 RL

STALKER 50

RUNNER 50

RUNNER VXR 200

DNA 50

RCR 50

SMT 50

NEXUS 500

VESPA LX 50

GT 250

ZX 50

AGILITY 50

VITALITY 50

SUPER8 50

SUPER9 50

BET & WIN 50

PEOPLE S50

AGILITY 125

BET & WIN 125

NEW DINK 200

XCITING 500

MAXXER 50

MAXXER 90

MXU 150

MAXXER 250

MXU 250

MXU 300

MAXXER 300

MXU 500

VAPOR 50

OTIS 50

ASTEC 50

VEGA 50

TRIAD 50

QUANTUM 50

AZER 50

ROOSTER 50

VEGA 125

CROSS 50

CROSS 170

MAGMAX 50

XOR 50

IDEO 50

CRACKER 50

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

Art.2.45

motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy;

Art.2.46.

motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;


DZIAŁ IV. KIERUJACY

Art.40.
1.

Kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do motocykli fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.


Art.87.
3.1.

Nie wymaga się uprawnienia do:
kierowania rowerem, motorowerem (...) od osoby, która ukończyła 18 lat;Art.88.
2.

Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

2.1.

kategorii A - motocyklem;

2.2.

kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;

2.3.

kategorii B:

2.3.a.

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

2.4.

kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla;


Art.90.
1.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

1.1.

osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;

1.2.

uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;

1.3.

odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;

1.4.

zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

1.5.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

2.

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

2.1.

16 lat - dla kategorii A1, B1 (...);

2.3.

18 lat - dla kategorii A, B (...);

3.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 (...) za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Art.96.
1.

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:

1.2.

motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;

2.

Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek:
10 lat w przypadku karty rowerowej i
13 lat w przypadku karty motorowerowej.


Art.97.
1.

Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem
ust. 2.

2.a.

Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.
menu

O nas


skutery 50cm3

powyżej 50cm3

Quady

Piaggio Ape

Piaggio MP3

Akcesoria

Części

Okazje


Raty

Leasing


Historia Piaggio

Historia Kymco

Historia Zipp

Prawo Jazdy

Wydarzenia

Galeria

Download

Artykuły

Kontakt