| strona główna | |o nas | |kontakt | |E-sklep |

WARTO WIEDZIEĆ

Postawa prawna

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2012 poz. 361

art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 23
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
do kosztów podatkowych można zaliczyć wszelkie wydatki (poza wyjątkami ujętymi w ustawie), które przedsiębiorca ponosi w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia, czy zachowania jego źródła.

przeczytaj również

nowe prawo jazdy

do pobrania

broszura .pdf

PEŁNE ODLICZENIE VAT PRZY ZAKUPIE SKUTERA

JAK TO DZIAŁA ?

  Zakup skutera

  czyli pojazdu jednośladowego lub dwuśladowego zaopatrzonego w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.


  daje możliwość pełnego odliczenia VATowskiego.

 • kwota powyżej 3.500 zł netto - odpisy amortyzacyjne

  skuter jako środek trwały firmy (środkiem trwałym są środki transportu, w tym skuter, jeżeli zakup przedsiębiorca zamierza używać dłużej niż rok Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, nr 157, poz. 1241 i nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. nr 47, poz. 278 ) zakup wprowadza się do ewidencji środków trwałych i rozpoczyna stopniowe rozliczanie w kosztach zaliczając do nich systematycznie odpisy amortyzacyjne, całą czynność rozpoczyna się od następnego miesiąca po wprowadzeniu skutera do ewidencji i wykonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub gdy skuter zostanie sprzedany


 • kwota poniżej 3.500 zł netto - odliczenie jednorazowe

  wydatki na paliwo: koszt uzyskania przychodu


przykłady

KYMCO VITALITY cena 5600 zł brutto
cena netto 5600/ 1.23 = 4552.85 zł

cały VAT do odliczenia jednorazowo = 1047.15 zł

netto 4552.85 zł amortyzujemy 20% rocznie czyli po 75.88 zł / miesiąc przez 5 lat

drugi przykład tańszego motoroweru

ZIPP PRO 50 cena 3999 zł brutto
cena netto 3999/1.23 = 3251.22 zł

cały VAT do odliczenia jednorazowo = 747.78 zł

netto w całości wrzucamy w koszty ponieważ wartość netto jest poniżej 3500 zł


O nas         | E-sklep     | Kontakt